Estructura Metàl·lica

 • 746728
 • 746729
 • 746730
 • 746731
 • 746732
 • 746733
 • 746735
 • 746737
 • 746738
 • 746739
 • 746740
 • 746741
 • 746744
 • 746745
 • 746746
 • 746749
 • 746751
 • 746752
 • 746754
 • 746755

Des dels seus inicis, Tallers Girona ha desenvolupat tots tipus de construccions en estructura metàl·lica adaptant-se a les necessitats dels seus clients i fent realitat tot tipus de projectes, tant per a particulars com per a gran indústria.

Dins l’àmbit de les estructures metàl·liques s’ha treballat fent servir tot tipus d’elements treballant en varies tipologies de promoció; des de les estructures més clàssiques de perfils laminats soldats o mecanitzats, fins a estructures amb alta exigència estètica i acabats, com poden ser les realitzades amb perfils tubulars estructurals d’acer inoxidable.

Així mateix, Tallers Girona pot acompanyar en el disseny i desenvolupament del vostre projecte i certificar la qualitat tècnica amb el segell distintiu de la UNE-1090.