TANCADES SUBVENCIONS ANY 2023 AGÈNCIA DE RESIDUS CATALUNYA PER RETIRADA FIBROCIMENT

25/07/2023

Ajuts Agència de Residus de Catalunya per retirada fibrociment
Bases reguladores ajuts retirada fibrociment 2023

AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA

ENLLAÇ CONVOCATÒRIA AJUDES PEL 2023 VIGÈNCIA 2 MESOS A PARTIR DEL 25/05/2023

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/tramits/detall/Ajut_ACC_1435_2023_AmiantENLLAÇ BASES REGULADORES AJUDA CONVOCADA PEL 2023

RESOLUCIÓ ACC/1435/2023, de 27 d'abril, per la qual s'aproven les bases reguladores que han de regir la convocatòria d'ajuts destinats a la retirada, en origen, de residus de  materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades.

https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/Subvencions-per-empreses-i-entitats/