Desmuntatge i revestiment de coberta

Desmuntatge i retirada de coberta amb plaques d'amiant per a posterior revestiment de panell sandvitx

  • 641152
  • 641153
  • 641154
  • 641155
  • 641156