Rehabilitació de coberta

Desmuntatge i retirada de coberta amb plaques d'amiant en una superfície aproximada de 2000m2 per a posterior revestiment de panell sandvitx