Rehabilitació de marquesina

Desmuntatge d'estructura existent i nova construcció d'estructura i revestiment de marquesina per a gasolinera