Estructura Metàl·lica

Des de l'inici, Tallers Girona ha desenvolupat tots tipus d'estructures metàl·liques adaptant-se a les necessitats dels seus clients i fent realitat tot tipus de projectes

Dins l’àmbit de les estructures metàl·liques Tallers Girona treballat fent servir tot tipus d’elements treballant en diverses tipologies de promoció; des de les estructures més clàssiques de perfils laminats soldats o mecanitzats, fins a estructures amb alta exigència estètica i acabats, com poden ser les realitzades amb perfils tubulars estructurals d’acer inoxidable.

Així mateix, Tallers Girona et pot acompanyar en el disseny i desenvolupament del vostre projecte i certificar la qualitat tècnica amb el segell distintiu de la UNE-1090.