Retirada d'amiant

L’amiant és un dels components que formen part de les plaques de fibrociment, utilitzades àmpliament en el sector de la construcció i popularment conegudes com "uralites"

Tot i els múltiples avantatges que té aquest material mentre es troba en bones condicions, presenta un inconvenient a tenir en compte; quan es deteriora, la micró pols que es genera és potencialment cancerígena (per inhalació, contacte o ingesta) a més de poder provocar una greu malaltia pulmonar anomenada asbestosi (també coneguda com a fibrosi pulmonar).

És per això que la legislació actual impedeix allargar-ne la vida útil (no es pot tapar amb teula, ni panell, ni projectar-hi res al damunt), com també obliga a que la seva manipulació sigui efectuada únicament per personal autoritzat, pertanyent a empreses inscrites al RERA del departament de treball de la generalitat de Catalunya (registre d'empreses amb risc d'amiant). aquestes han de seguir un protocol estricte tant pel que fa a la manipulació, el transport, el vestuari utilitzat, el temps de treball, la formació rebuda, les revisions mèdiques, etc. *

En estar considerat aquest material com a residu tòxic, tant sols es pot abocar en plantes gestores de residus especials, classe III, seguint un procés molt estricte de transport, embalatge i identificació. Així mateix, com a pas previ a la seva manipulació cal presentar un pla de treball a la generalitat de Catalunya, i obtenir-ne la corresponent aprovació per part del departament corresponent.

Des de tallers Girona els oferim la gestió del pla de treball, fins a l'entrada al gestor autoritzat i la tramitació de la documentació acreditativa corresponent, tot d'acord amb la normativa vigent. Així mateix, per a obres de petites dimensions (dipòsits, petits coberts, xemeneies, ...), disposem d'un pla de treball genèric, el qual ens permet realitzar aquests desmuntatges de manera ràpida.

 

*La normativa de seguretat i salut laboral queda recollida a la rd 396/2006, lprl 31/95, om 31/10/84, om 7/1/87, rd 1995/78 del 12 de maig.