PVC

El PVC és un dels materials més utilitzats en la construcció avui en dia, un dels més complerts, competitius i eficients en la fabricació de tot tipus de tancaments

El PVC es caracteritza sobretot per la seva vida útil, la seva innocuïtat i la seva seguretat. Té una inèrcia química alta, és a dir que no pateix cap tipus d’alteració a causa de l’acció d’agents externs com podria ser la contaminació ambiental, la radiació solar, la salinitat, la humitat, el fred, el calor o altres agents corrosius. El PVC té una gran facilitat per a incorporar additius que potencien les seves prestacions i reforcen la inèrcia química que aquest material ja posseeix per si sol.

Els tancaments de PVC amb els que treballa Tallers Girona garanteixen la triple qualitat VEKA en les seves classes corresponents: · Classe S_ perfils testats per als climes més austers i agressius; la classificació en referència a la zona climàtica és de gran importància en un clima d’extrems, com el de la península; · Classe II_ perfils d’alta resistència a l’impacte (pedres, calamarsades, etc); · Classe A_ perfils amb espessor per a parets d’exterior.

Quan parlem d’aïllament acústic, les finestres son l’element més dèbil de la façana. Si no es té en compte la seva importància poden disminuir els nivells d’aïllament global en un espai interior. És per aquest mateix motiu que resulta rellevant una bona elecció dels seus components per a garantir uns bons nivells d’atenuació acústica i aïllament tèrmic. Els tancaments de PVC son especialment eficients en el control d’aquesta mateixa atenuació.

En quan al seu aspecte final, els tancaments de PVC disposen d’una amplia gamma d’acabats, des dels colors ral més clàssics i inalterables davant l’acció del sol, fins a imitacions de fusta de molts tipus.

Visita nostres tancaments de referència amb  

 

carta-colors-imatge.jpg