Projectes singulars

Tots aquells projectes que són diferents, que s'escapen dels patrons i utilitzen la imaginació per crear espais, ambients o imatges en un entorn creatiu